Twój własny niezależny Certyfikowany Ekspert ds. zgodności

Wybierając Clinic of Compliance, Twoja organizacja otrzymuje dedykowany zespół niezależnych, certyfikowanych specjalistów ds. zgodności, którzy są gotowi i w pełni wykwalifikowani do wspierania Twojej organizacji na każdej płaszczyźnie jej działalności, w szczególności w zakresie:

  • regularnej ewaluacji i ciągłego ulepszania zaimplementowanego CMS
  • monitorowania otoczenia prawnego działalności, informowania o obowiązującym stanie prawnym, wykładni i stosowania przepisów prawa, a także przekładania wymogów prawnych na organizację
  • wyjaśniania zagadnień prawnych i organizacyjnych
  • monitorowania, kontroli i oceny ryzyka braku zgodności
  • przyjmowania zgłoszeń o potencjalnych naruszeniach, nadużyciach i nieprawidłowościach
  • zarządzania incydentami (włącznie z prowadzeniem dochodzeń wewnętrznych i postępowań wyjaśniających)
  • kontaktu z regulatorami rynku, urzędami oraz organami ścigania
  • zarządzania relacjami z partnerami biznesowymi i kontrahentami (włącznie z przeprowadzaniem ich regularnej weryfikacji)
  • przygotowywania Planów Zgodności (programów krótko lub długoterminowych działań w zakresie zapewnienia zgodności w organizacji), rekomendacji działań naprawczych, opinii, raportów, protokołów z dochodzeń wewnętrznych i postępowań wyjaśniających, sprawozdań dla organów zarządzających i nadzorczych organizacji
  • prowadzenia dokumentacji i rejestrów dotyczących m.in.: incydentów, nieprawidłowości, „czerwonych flag” (symptomów nadużycia), konfliktu interesów, upominków (korzyści)

Niezależny Ekspert ds. Zgodności

Zaoszczędź swój czas i powierz zarządzanie zgodnością zespołowi wykwalifikowanych ekspertów Clinic of Compliance