Doradztwo prawne w ramach kancelarii partnerskiej

Bieżące doradztwo dla przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów gospodarczych

W ramach kancelarii partnerskiej prowadzimy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, fundacji oraz stowarzyszeń, w tym podmiotów zagranicznych, a także publicznych i prywatnych podmiotów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem:

  • obsługi spraw korporacyjnych, w tym opiniowania pod względem formalno-prawnym i przygotowywania uchwał, wniosków, zarządzeń, instrukcji, regulaminów i innych wewnętrznych regulacji oraz dokumentów korporacyjnych
  • udzielania opinii, konsultacji prawnych i wyjaśnień oraz przygotowywania projektów umów w ramach bieżącej obsługi działalności Klienta
  • opracowywania projektów pism w postępowaniu cywilnym i administracyjnym oraz weryfikowania pod względem formalno-prawnym korespondencji w sprawach bieżących
  • spraw z zakresu windykacji polubownej oraz przymusowej (kształtowanie strategii oraz koordynowanie całego procesu windykacji)
  • opracowywania i opiniowania projektów umów, aneksów, porozumień, oświadczeń i innych dokumentów związanych z kształtowaniem relacji biznesowych Klienta
  • udzielania porad, opinii prawnych i informacji o obowiązującym stanie prawnym oraz w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa
  • analizowania uwarunkowań prawnych oraz ryzyk dotyczących planowanych przedsięwzięć biznesowych Klienta, analizowania dokumentacji związanych z w/w przedsięwzięciami
  • monitorowania otoczenia prawnego działalności Klienta oraz wsparcie w zakresie zachodzących w niej procesów.