Twoje przedsiębiorstwo to organizm - jakakolwiek nieprawidłowość jednego organu może rzutować na całą organizację,Clinic of Compliance oferuje wyjątkową opiekę nad Twoją organizacją,Zapewniamy abyś był bezpieczny niezawodny i unikalny,Skoncentruj się na swoim biznesie i działalności operacyjnej - my zatroszczymy się o resztę,Compliance by design - indywidualne dopasowanie rozwiązań aby zapewnić Twojej organizacji zdrowie i efektywność

O NAS

Clinic of Compliance sp. z o.o. powstała w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia organizacjom kompleksowej opieki, bezpieczeństwa, wydolności, pewności i transparentności w dynamicznie ewoluującej koniunkturze regulacyjno-biznesowej.

 

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych radców prawnych, adwokatów oraz prawników, którzy przez wiele lat zdobywali doświadczenie w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów leczniczych. Jako certyfikowani specjaliści ds. zgodności świadczyliśmy również kompleksowe usługi w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania zgodnością (CMS).

 

Każda organizacja potrzebuje zaufanego partnera, który pomoże jej przestrzegać najbardziej złożonych wymogów prawnych i zapewni niezawodny system zarządzania zgodnością. Zadbamy o to z najwyższą starannością, a Ty możesz skoncentrować się na biznesie i działalności operacyjnej swojej organizacji.

NASZE USŁUGI

NASZE WARTOŚCI

Interes Twojej organizacji jest dla nas priorytetem.

W swoich działaniach i projektach wyznajemy koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu oraz integralności.

Pasja, wiedza i doświadczenie są najważniejsze – wierzymy w to, co robimy.

Szybka reakcja i prewencja – reagujemy niezwłocznie i  jesteśmy zawsze o krok przed materializacją ryzyka.

Pełne zrozumienie – nie działamy szablonowo, lecz utożsamiamy się z Twoją organizacją i wypracowujemy najbardziej optymalne rozwiązania dla Twojego biznesu.

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY

Cenimy Twoje zaufanie i chcemy być pierwszymi, do których zwrócisz się w przypadku nieprzewidzianego lub pilnego problemu. Pozostajemy w gotowości na wyzwania, ponieważ nasza praca jest pasją, nie zaś obowiązkiem czy zwykłym zleceniem.

 

Jesteśmy solidnym bezpiecznikiem Twojego biznesu – wiemy, że zarządzanie zgodnością nie może być działaniem incydentalnym i jednopłaszczyznowym (silosowym), lecz procesem prowadzonym równolegle na wielu obszarach i podlegającym cyklicznej ewaluacji i ciągłemu ulepszaniu. Pozwala to nam redukować zagrożenia do minimum oraz być zawsze o krok przed materializacją ryzyka.

 

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania zgodnością (CMS), które zabezpieczają organizacje przed szeregiem ryzyk takich jak: defraudacja składników majątku, konflikt interesów, naruszenia przepisów prawa pracy (w tym zwłaszcza mobbing i molestowanie seksualne), korupcja, pranie pieniędzy.

 

Fundamentem naszych działań jest holistyczny, systemowy, prewencyjno-kryzysowy model CMS wraz z koncepcją compliance by design – indywidualnego dopasowania CMS do danej organizacji, co zapewnia ochronę jej reputacji, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego wartości, ochronę podmiotu oraz jego organów zarządzających przed odpowiedzialnością w postaci dotkliwych sankcji prawnych, a także zwiększenie zaufania partnerów biznesowych i kontrahentów. Wybierając Clinic of Compliance, dostajesz  zindywidualizowany pakiet rozwiązań tworzących kompleksowy system zarządzania zgodnością szyty na miarę Twojej organizacji.

Jesteśmy, aby Ci pomóc

DLACZEGO NAS POTRZEBUJESZ

Budowa reputacji i wizerunku trwa latami, a stracić można je w kilka chwil. Często pozornie błahe nieprawidłowości mogą doprowadzić do upadku przedsiębiorcy.

 

Wiemy, że Twoje przedsiębiorstwo to organizm – jakakolwiek nieprawidłowość jednego organu może rzutować na całą organizację.

 

Liczne zmiany przepisów prawnych i coraz większy stopień skomplikowania i złożoności regulacji prowadzą do niepewności i swoistej dezorientacji organizacji, zaś rosnąca rywalizacja konkurencyjna na rynku oraz presja na wyniki finansowe zwiększają apetyt na ryzyko, skłonność do nadużyć, działań nieetycznych, a nawet niezgodnych z prawem. Pokłosiem tego procederu mogą być niepowetowane straty zarówno dla samego przedsiębiorstwa (skala mikro), jak i dla całego rynku (skala makro).

Na jakie ryzyka narażona jest organizacja?

 • Defraudacja składników majątku,
 • konflikt interesów,
 • naruszenia przepisów prawa pracy (w tym zwłaszcza mobbing i molestowanie seksualne),
 • korupcja,
 • ryzyko współpracy z nierzetelnymi lub postępującymi nieetycznie partnerami biznesowymi lub kontrahentami, a tym samym zagrożenie infekcją naruszeń w postaci narażenia się na nieświadomą partycypację w procederze prania pieniędzy,
 • finansowania terroryzmu czy też tzw. karuzeli VAT.

Jakie mogą być konsekwencje dla organizacji (skala mikro)?

 • Horrendalne kary pieniężne i odszkodowania,
 • inne sankcje karne, cywilne i administracyjne,
 • straty na skutek spadku obrotów,
 • utrata wizerunku i zaufania,
 • koszty doradztwa prawnego,
 • koszty naprawy reputacji.

Jakie mogą być straty dla rynku (skala makro)?

 • Negatywne opinie o rynku, idąca za tym utrata zaufania ze strony zagranicznych inwestorów i brak stabilnej gospodarki,
 • a także szkody dla społeczeństwa w postaci utraty miejsc pracy, wzrostu bezrobocia oraz przestępczości gospodarczej.

Jakie są korzyści z wdrożenia systemów zarządzania zgodnością?

 • Ochrona reputacji organizacji,
 • wzrost jej konkurencyjności i wartości,
 • zabezpieczenie podmiotu oraz jego organów zarządzających przed odpowiedzialnością w postaci dotkliwych sankcji prawnych,
 • a także zwiększenie zaufania partnerów biznesowych i kontrahentów.

Organizacja może skoncentrować się w pełni na działalności operacyjnej, rozwoju biznesu i nowych wyzwaniach – my zadbamy o całokształt działań i procesów mających na celu zapewnienie zgodności, ich cykliczną ewaluację wobec dynamiki zmian otoczenia prawnego, a także ich ciągłe ulepszanie.

Partnerzy Zarządzający

Dr Małgorzata Świeca

Prezes Zarządu
Radca prawny
Certyfikowany Ekspert ds. zgodności

swieca@clinicofcompliance.com

Amanda Zdybska

Wiceprezes Zarządu
Prawnik
Certyfikowany Ekspert ds. zgodności

zdybska@clinicofcompliance.com

Holistyczny, prewencyjno-kryzysowy model CMS

Compliance by design

Kompleksowe rozwiązania compliance idealnie dopasowane do Twojej organizacji