Systemy Zarządzania Zgodnością

Projektowanie, implementacja i audyt skuteczności

Systemy Zarządzania Zgodnością (CMS) stanowią normę w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Trend wdrażania wskazanych mechanizmów zauważalny jest również w podmiotach posiadających większość kapitału zagranicznego, a także w organizacjach z silnie rozwiniętą świadomością pod względem szeroko pojętej etyki w biznesie, uczciwości, transparentności i międzynarodowych standardów w postaci norm ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-bribery Management Systems. Jednak wszystkie organizacje funkcjonujące na rynku narażone są na takie same ryzyka. Co więcej, to właśnie przy mniejszych podmiotach dobra reputacja i stabilne funkcjonowanie mają znaczenie decydujące. CMS indywidualnie dopasowany do danego podmiotu, efektywnie wdrożony i podlegający regularnej ewaluacji oraz ciągłemu doskonaleniu to niezawodny bezpiecznik każdej organizacji – bez względu na jej formę prawną, wielkość, strukturę i przedmiot działalności.

Clinic of Compliance oferuje przygotowanie i obsługę następujących segmentów CMS:

  • Kodeks etyki / Kodeks odpowiedzialnego biznesu
  • Polityka Zgodności / Polityka Zarządzania Zgodnością / Polityka Compliance
  • Polityka antykorupcyjna
  • Polityka prezentowa / Polityka wręczania i przyjmowania upominków
  • Polityka weryfikacji podmiotów zewnętrznych
  • Procedura dot. systemu informowania o nieprawidłowościach
  • Polityka zarządzania incydentami
  • Polityka dot. działań promocyjnych, sponsoringowych i darowizn
  • Polityka antykryzysowa

System Zarządzania Zgodnością – skuteczna tarcza obronna dla Twojej organizacji

Zaimplementuj CMS i skorzystaj z mechanizmu tzw. compliance defense, który umożliwi ograniczenie, a nawet zwolnienie z odpowiedzialności podmiotu zbiorowego pod warunkiem, że ustanowił on procedury zgodności zmierzające do przeciwdziałania i wykrywania naruszeń

Kompleksowe usługi compliance w jednym miejscu

Nie wprowadzimy przeregulowania, które ogranicza i hamuje działalność operacyjną organizacji, wręcz przeciwnie – CMS będzie wspierał i dynamizował rozwój Twojego biznesu