Systemy Whistleblowing

Kreowanie, implementacja i zarządzanie systemami informowania o nieprawidłowościach

Zgodnie ze statystykami najwięcej nieprawidłowości w organizacji ujawnianych jest w drodze zgłoszenia przez tzw. sygnalistów.

System informowania o nieprawidłowościach (SIN) jest istotnym elementem każdego systemu zarządzania zgodnością. O jego doniosłym znaczeniu świadczy uchwalenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Korzyści prawne dla organizacji:

  • funkcja represyjna – ochrona organizacji i pracowników przed negatywnymi konsekwencjami nieprawidłowości
  • funkcja prewencyjna – efekt odstraszający skutkujący zmniejszeniem liczby nieprawidłowości
  • możliwość wykrywania zagrożeń na wczesnym etapie, wewnętrznie, co pozwoli na uniknięcie zgłoszeń zewnętrznych (media, organy państwowe), które narażają organizację na straty reputacyjne
  • skorzystanie z mechanizmu tzw. compliance defense – możliwe będzie ograniczenie, a nawet zwolnienie z odpowiedzialności podmiotu zbiorowego pod warunkiem, że ustanowił on procedury zgodności zmierzające do przeciwdziałania i wykrywania naruszeń

Korzyści prawne dla organizacji:

  • umocnienie zaufania i świadomości pracowników, a także wiarygodności organizacji na rynku
  • wzmocnienie kultury organizacyjnej
  • eliminacja z organizacji osób dopuszczających się nadużyć i nieprawidłowości, które narażają na szkodę zarówno samą organizację, jak i osoby w niej zatrudnione
  • wzmocnienie lojalności oraz motywacji pracowników poprzez zapewnienie im komfortu przekazania wiedzy o nieprawidłowościach niezależnemu Ekspertowi ds. zgodności bez obaw o ewentualne negatywne konsekwencje (działania odwetowe)

Bezpieczeństwo i poufność przyjmowania zgłoszeń

Przeprowadzanie kompleksowych postępowań wyjaśniających i dochodzeń wewnętrznych

Rekomendacje dot. działań następczych

Odpowiednie dokumentowanie i raportowanie procesów w ramach SIN